tjenester

Finding Inspiration in Every Turn

Allvekst lever ulike tjenester i tillegg til tiltakstjenestene for NAV og Heim kommune. På Kyrksæterøra har vi vårt eget vaskeri hvor vi vasker for hotell og overnattingsbedrifter, helsesenter og private industribedrifter, utleie av duker etc. Vår serviceavdeling tilbyr gartnertjenester, transportoppdrag etc. Hamos gjenvinningsstasjon driftes også av serviceavdelingen. Tekstilavdelingen utfører tjenester som reparasjoner av arbeidstøy, kjeledresser o.l.

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Meet The Team

Our Clients