bakgrunn-brosjyre-blomster.jpg

VEKSTBEDRIFTEN ALLVEKST

Allvekst AS is a Labour Market Co-operative located on Kyrksæterøra in Hemne municipality. Allvekst is a municipal company and is completely owned by Hemne municipality. 

Allvekst AS employs 38 people. Each department has its leader which again are responsible for organizing employment and following up on budget/accounting for their department.

Arbeidsrettet tiltaksarbeid

Tiltaksarbeid er bedriftens kjernevirksomhet.

Tiltaksarbeidet retter seg mot alle med redusert arbeidsevne og omfatter både de på VTA (varig tilrettelagt arbeid) APS/AFT (arbeidspraksis i skjermet virksomhet og arbeidsforberedende trening), lærekandidater og skoleelever.

Alle arbeidsledere er integrert i attføringsarbeidet med individuell veiledning og rapporter til NAV. Tiltaksansvarlig i bedriften  bistår med aktivitetsplan, yrkesmål og karriereveiledning, kartlegging, oppfølging i arbeidspraksis internt og eksternt, og sørger for at individuelle samtaler og temaundervisning gjennomføres som endrings- og bevisstgjøringsmetode med alle som er på tiltak.  Det gjennomføres jevnlige møter med samarbeidspartnere. Det er innført tiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening). Dette er et satsningsområde for de som står lengst unna arbeidslivet. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med NAV lokalt og det ordinære arbeidsmarkedet.