Allvekst AS is a Labour Market Co-operative located on Kyrksæterøra in Hemne municipality. Allvekst is a municipal company and is completely owned by Hemne municipality. 

Allvekst AS employs 38 people. Each department has its leader which again are responsible for organizing employment and following up on budget/accounting for their department.

Daglig Leder Ingalill Råket

Tidligere ledererfaring fra Helseforetaket i Møre og Romsdal som seksjonsleder ved Aure Rehabiliteringssenter og fra kommunehelsetjenesten som enhetsleder for hjemmetjenestene. Har grunnutdanning som sykepleier, etterutdanning i tverrfaglig veiledningspedagogikk og ledelse i helse- og sosialsektoren. Hun har også tidligere jobbet som veileder ved Svanem/Allvekst i tiltakene Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering. Erfaring innen undervisning og som selvstendig næringsdrivende.

Merkantilansvarlig Annlaug Birkevaag

Annlaug fører regnskapet/lønn hos Allvekst AS, og er arbeidsleder for de deltakere som ønsker å lære mer om faget merkantil. Hun er utdannet innen handel og regnskap med etterutdanning i fag som Markedsføring, Bedriftsøkonomi og Økonomi og Ledelse. Jobbet hos Volda Samvirkelag i 10 år, hvor hun jobbet med regnskap og en periode i Samvirkebanken. Her i Hemne jobbet hun noen år for Hemne-Orkladal Bilag, og førte regnskap for HOB-Reiser. Har stort sett jobbet med regnskap og bank, blant annet som vikar i sparebankene Hemne og Aure, før hun startet på Allvekst i 1996.

Fagleder Åse Sandvik

Etablerte og jobbet 14 år som daglig leder for Hemne Aktivitetssenter før hun startet som arbeidsleder i bedriften. Har jobbet som veileder, Attføringsleder og tatt etterutdanning som bedriftspedagog, hatt ansvar for organisering og gjennomføring av tiltakene VTA, Avklaring og AFT. Har mange års erfaring fra jobb som leder med ansvar for attføring, endringsprosesser og livskvalitet for den enkelte arbeidstaker. Sørger for å etablere en trygg atmosfære og gjensidig tillit. Har systematisk kartlegging, veiledning i tiltakets temaer, individuelle samtaler, motivering og oppfølging av den enkeltes endringsprosess frem til yrkesmål.  Rapporterer og samarbeider med NAV.

Fagleder Janniche Øyan

Janniche er utdannet hjelpepleier og vernepleier med master i sosialt arbeid. I tillegg har hun videreutdanning i etiske dilemma i velferdsstaten og erfaringsbasert fordypning i barnevern. Hennes arbeidserfaring er at hun har jobbet innenfor pleie – og omsorgsavdelingen i Hemne kommune og Orkdal kommune. I 2007 flyttet hun til Bodø i forbindelse med studier. Der jobbet hun som vikar på akuttpost for ungdom (NLSH) og videre i hjemmetjenesten, som blant annet BPA (brukerstyrt personlig assistent). Etter endt studie startet hun å jobbe i miljøtjenesten, frem til hun startet å jobbe på Allvekst i august 2018.  

Leder Serviceavdelingen Ole Steinar Opsal

Utdannet agrotekniker på Skjetlein landbruksskole. Har jobbet i Tine, på meieriet her i Hemne før det ble nedlagt. Selvstendig næringsdrivende fra 1994, har drevet med melk/kjøttproduksjon. Jobbet som skogsarbeider i fire sesonger. Erfaring fra fiske, havgående fartøy. Erfaring fra Hero Jarlen Mottak. Erfaring fra Haukvik/Kraftsmolt. Har vært ansatt her på Allvekst siden 2006.

Arbeidsleder Serviceavdelingen Michael Martinack

Michael kommer opprinnelig fra Tyskland, der han har tatt har både svennebrev og mesterbrev som snekker. Han jobbet som yrkesinstruktør for lærlinger i 20 år, blant annet jobbet en tid i fengsel, og utdannet innsatte innen snekkerfaget. I 2012 flyttet han til Norge, og har siden da jobbet som leder for snekkeriet på Allvekst, med ansvar for å forberede og tilrettelegge arbeid for deltakerne på avdelingen.

Avdelingsleder Vaskeri/Tekstil Jorid Sættem

Utdanning fra kokkeskole, og har jobbet som kokk i mange år. Har også jobbet som hotell- og restaurantarbeider, lærer i heimkunnskap på ungdomstrinnet, støttelærer på VGS, og miljøarbeider på Jarlen Mottak. Jorid har vært ansatt hos AllVekst siden 2009. Først som kantinearbeider, men har etter hvert gått over til tekstil- og vaskeriarbeid. Nå jobber hun hovedsakelig på vaskeriet, og har som mål å fullføre utdanning innen vaskerifaget i løpet av 2019.

jorid@allvekst.no

Salg & Marked Jarle Auset

Jobber med markedsføring og salg her på Allvekst siden august 2016. Jarle har Hotell og restaurantbakgrunn, med kokkefagbrev, handelsbrev og utdanning fra Norsk hotellhøgskole. Var hotellvert på hotell Jarlen på Kyrksæterøra, hotellsjef i Hemsedal, kokk på cruisskip i Karibien, restaurantdirektør for Rica-kjeden m.m Utdanning på Datahøgskolen i Oslo innen systemanalyse, og har praktisert som datalærer, dataansvarlig og systemkoordinator for FN i fem år. Selvstendig næringsdrivende innen rekruttering (MRI), utvikling av dataprogrammer, webutvikling, markedsføring og grafisk design.

Støttearbeider Trude Holm

Trude har jobbet til og fra som taxi sjåfør siden hun var 20 år, og kjørte skolebuss en periode. Hun har utdanning i salg- og service faget. Hun brukte 1 år i militæret der hun hadde ansvar for vaktlister, permisjoner og soldatenes papirer. Senere var hun med på oppstarten av vaskeriet her på Allvekst i 2015, og er nå en støttearbeider både for vaskeriet, paravan, snekkeriet mm. Hun er blant annet med på opplæringen av nye folk på forskjellige avdelinger på Allvekst.

trude@allvekst.no

Reparatør Småmekanisk Steinar Stormo

steinar@allvekst.no

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017 Webcontent Allvekst AS

jarle@allvekst.no  / +47 909 63 901