bakgrunn-brosjyre-blomster.jpg
Slikkepottskaft - OleA 2.JPG

VEKSTBEDRIFTEN ALLVEKST

Allvekst AS is a Labour Market Co-operative located on Kyrksæterøra in Hemne municipality. Allvekst is a municipal company and is completely owned by Hemne municipality. 

Allvekst AS employs 38 people. Each department has its leader which again are responsible for organizing employment and following up on budget/accounting for their department.

VEKSTBEDRIFT

En vekstbedrift er en arbeidsplass for mennesker som vil ha, har interesse og lyst til, eller behov for arbeid.

 

Vi tilrettelegger arbeid for alle, alt etter hvilken arbeidsevne du har. I tillegg er vi en utprøvingsarena for folk som av ulike årsaker må ha tilrettelegging, veiledning eller bistand til å komme seg tilbake til arbeid.

Dette er noe vi er god på, og har et mangfold av dyktige veiledere med ulike bakgrunner som kan hjelpe akkurat deg inn i et meningsfylt arbeidsliv. I samarbeid med NAV, har vi kunnskap til å kartlegge, tilrettelegge og skreddersy et tilbud til deg, om det er hos oss på Allvekst eller i en ekstern bedrift.

Vi på Allvekst definerer alle som har tilknytning til oss på alle ulike tiltak som en arbeidstaker. Det er flere av våre arbeidstakere som har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en situasjon der de trenger drahjelp for komme seg opp en motbakke og videre i livet. Da kan en vekstbedrift være et kjempegodt alternativ.

 

I tillegg har vi i samarbeid med skolene som målsetting å få ungdom inn i meningsfylt jobb eller videreutdanning. I samarbeid med NAV har vi et tilbud som heter AFT (arbeidsforberedende trening), som er etablert for at flere elever med særlige lærevansker skal få tilrettelagt yrkesrettet opplæring i bedrift hvis de ønsker det.

Vi har også tilbud til mennesker som har falt ut fra skolen, personer med utviklingshemning, personer med rusproblemer, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.

 

Alle som vil, bør få jobbe. Derfor er det bra at det finnes rundt 10.000 tilrettelagte arbeidsplasser i Norge, men vi ønsker at dette skal økes betraktelig. Innenfor vår egen kommune ser vi at behovet for oss er stort og tilbakemeldingene vi får er at dette er meningsfylt og samfunnsnyttig.  Vi har et slagord;  «Din bedrift i din kommune».

På denne siden er det en introduksjon om AFT, VTA og de andre tiltakene vi tilbyr